Over
sincere invest

Sincere Invest is actief op het gebied van schade-expertise en onroerend goed. Onze klanten zijn bedrijven, instellingen en particulieren.

Wij bieden een unieke skill set, op basis van jarenlange ervaring in burgerlijke en utiliteitsbouw, monumentale restauratie en schadeonderzoek. En ja, daarbij hebben wij genoeg blauwe plekken opgelopen in tijden van crisis of door domme fouten.

Van die lessen profiteert u.

Zoals onze naam aangeeft, werken wij vanuit openheid en oprechtheid. Daarbij gaan we moeilijke gesprekken niet uit de weg. Eerlijk duurt het langst.

Onze Diensten

Schade expertise

bouwkundige oplossingen

Werkwijze sincere invest

De vaart in
uw project

Onze manier van werken is eenvoudig en doelgericht. We weten waar de valkuilen liggen. Dat betekent dat we zo nodig buiten de gebaande paden treden. Met creatieve oplossingen houden we de vaart in uw project. Die oplossingen komen niet altijd overeen met de heersende opvattingen. Maar we bereiken wel wat u wilt. Op een goede en duurzame manier.

Vertrouwen
voorop

Sincere betekent oprecht. Bij het uitvoeren van een opdracht ontstaan wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen. Zo wil Sincere Invest uw organisatie vertegenwoordigen en uit uw naam handelen.

Allergisch
voor

Waar we slecht tegen kunnen? Zaken die in strijd zijn met recht en billijkheid. Denk aan foutieve afrekeningen of het niet nakomen van afspraken. Dit ondervangen wij als het gebeurt. En beter nog, we doen alles wat in ons vermogen ligt om het te voorkomen.

Dat maakt ons niet altijd populair. Maar u bent beter af.

Met creatieve oplossingen houden we de vaart in uw project