schade expertise

Landelijk doen wij onderzoek als NIVRE-register expert en als gerechtelijk deskundige (LRGD). Wij verzorgen expertise-onderzoeken voor bouw­technische rechtsbijstandszaken. Dankzij onze kennis van zaken – ook op detailniveau – krijgen wij ‘het lek’ boven water. Zelfs als andere partijen de oorzaak of oorzaken niet konden vaststellen of verkeerde conclusies trokken. Hierbij werken wij zo nodig samen met een groep gerenommeerde experts op het gebied van constructie, elektra, calculaties en bouwfysica.

Zowel onze partijdeskundige onderzoeken als onze gerechtelijk deskundige onderzoeken zijn strikt onafhankelijk. Het verschil tussen deze twee typen onderzoek zit hem vooral in de vragen die aan ons worden voorgelegd. Die kunnen in meer of minder mate op één partij afgestemd zijn.
Van het partijdeskundige onderzoek krijgt u als opdrachtgever een overzichtelijk en duidelijk verslag. Voor de rechtbank geldt een verslagformat dat daarop afgestemd is.

Voorbeelden
van onderzoek:

  • Vaststellen van schade of gebreken bij afwijkingen (non-conformiteit) met tekeningen of afspraken na oplevering van bouwprojecten. Plus het causale verband bepalen tussen de schade en de schade-oorzaak, met bijbehorende begroting voor de herstelkosten van de schade.
  • Naast eigen opdrachtgevers verzorgen wij ook bouwkundige onderzoeken voor bekende expertise bureaus. Wat betreft zonne-energie doen wij alle rechtsbijstandszaken voor DEKRA. Deze onderzoeken doen wij als team van een bouwkundige en een in zonne-energie gespecialiseerde elektricien.
  • Second opinion onderzoek wanneer eerder onderzoek geen duidelijk uitsluitsel geeft en/of niet tot een adequate oplossing heeft geleid.
  • Wij worden verder ingezet voor de verzekeringssector Brand (waar ook storm- en waterschade onder vallen). Bijvoorbeeld bij calamiteiten zoals de overstromingen in Limburg (WTS) in 2021, is dit het geval.
onderzoek zonder rechtsbijstandverzekering

Met regelmaat worden wij gevraagd voor zaken waarbij cliënten geen rechtsbijstandsverzekering hebben, maar er wel een schaderapport nodig is om technische gebreken en het causaal verband vast te stellen, en om te weten welk herstelwerk noodzakelijk is.

De kosten van zo’n onderzoek kunnen echter behoorlijk oplopen. Dit kan moeilijk zijn wanneer een aanvrager geen rechtsbijstandverzekering heeft en de kosten zelf moet betalen, zonder te weten of de kosten verhaald kunnen worden. Een beetje onderzoek kost al snel EUR 3.000,00 en meer.

Betaalbaar format
Daarom hebben wij een betaalbaar format te ontwikkeld, dat wij ‘Vooronderzoek’ noemen. Het ‘Vooronderzoek’ levert een verslag op basis van de bevindingen van ons bezoek. De gebreken worden net zo duidelijk gepresenteerd als in een Rapport van Expertise, inclusief de benodigde herstelwerkzaamheden. Hieraan wordt eventueel toegevoegd welke onderdelen extra onderzoek behoeven. Zo kunnen wij adviseren om een constructeur te betrekken omdat wij onze twijfels hebben over de uitvoering van een fundering.

Wat ontbreekt aan het ‘Vooronderzoek’ is dat de wederpartij niet wordt uitgenodigd en er dus geen hoor en wederhoor plaatsvindt. Ook stellen wij geen calculatie op van de herstelkosten. Hierdoor besparen we tijd en kosten.

Aan de hand van het verslag van het ‘Vooronderzoek’ kan een jurist beoordelen of een zaak kans van slagen heeft, en/of kan het verslag de wederpartij tot inzichten brengen waardoor (zonder gerechtelijke procedure) overeenstemming kan worden bereikt.

De kosten voor een ‘Vooronderzoek’ zijn € 750,00 (inclusief btw € 907,50). Waarvoor wij door heel Nederland reizen. Het mag duidelijk zijn dat dit voor ons niet altijd rendeert. Maar hiermee kunnen we cliënten bedienen die anders tussen wal en schip vallen.

Wanneer alsnog blijkt dat een volwaardig Rapport van Expertise nodig is, dan kan (als tweetrapsraket) aansluitend een volwaardig onderzoek worden uitgevoerd, dus inclusief wederhoor. De inhoud uit het verslag over het ‘Vooronderzoek’ kan worden opgenomen in het Rapport van Expertise en maakt overleg met de wederpartij veel makkelijker, omdat de schade(oorzaak) bij ons inmiddels bekend is.

De enige voorselectie die wij voor ieder verzoek van expertise houden, ongeacht of het een volwaardig- of een Vooronderzoek betreft, is dat wij toetsen of wij denken in het voordeel van de aanvrager te kunnen getuigen. Alleen als dat het geval is, kunnen wij een opdracht aannemen, omdat wij altijd de feiten volledig en naar waarheid opvoeren.

Concrete
voorbeelden:

  • constructieve gebreken met afwijkingen of schade tot gevolg,
  • bouwfysische afwijkingen die tot schimmel of stank leiden,
  • uitval van PV-installaties met brandrisico (zonnepanelen).