bouwkundige oplossingen

Sincere Invest is betrokken bij bouwkundige werkzaamheden. Dit kan voortkomen uit de ontwikkeling van een project, vanwege specialistisch restauratiewerk of bij bouwkundige probleemoplossingen.

Ook komt het voor dat een schade niet gedekt is vanwege een volgens de verzekeraar al bestaand bouwkundig gebrek. De schade kan dan wellicht verhaald worden op de partij die verantwoordelijk is voor het gebrek, bijvoorbeeld een aannemer.

Dan is het zowel voor de verzekeringsnemer als de verzekeringsgever (opstalverzekeraar) van belang om vast te leggen wat de oorzaak van het bouwkundige gebrek is en hoe de oorzaak verholpen kan worden. Hierbij kunnen wij adviseren en projecten begeleiden.

CONCRETE
VOORBEELDEN:

  • constructieve gebreken met afwijkingen of schade tot gevolg,
  • samenstellen van een projectplan en begeleiding bij het verhelpen van bouwkundige gebreken.